Completed Bachelor theses

 

Mentor: Prof. Lea Skorin-Kapov

Title

Year

Student

Language

Development of a Local Multiplayer Competitive Game With Different Player Interfaces 2023 Marin Petric English

Razvoj aplikacije za upravljanje pametnim prostorom uporabom tehnologije proširene stvarnosti

(Development of an Augmented Reality-Based Application for Smart Space Management)

2023 Branimir Tomeljak Croatian

Razvoj aplikacije u virtualnoj stvarnosti za demonstraciju metoda testiranja korisničkog iskustva u videoigrama

(Development of a Virtual Reality-Based Application for Demonstration of Games User Experience Testing Methods)

2023 Sven Leko Croatian

Razvoj geolokacijske mobilne igre za poticanje fizičkog vježbanja uporabom tehnologije proširene stvarnosti

(Development of a Geolocation-Based Augmented Reality Exercising Game)

2023 Eugen Preglej Croatian

Razvoj obrazovne aplikacije za upoznavanje znamenitosti i gradova uporabom tehnologije proširene stvarnosti na pametnom telefonu

(Development of an Educational Augmented Reality-Based Mobile Application for Learning about Landmarks and Cities)

2023 Anteo Vukasović Croatian
Razvoj višekorisničke igre skrivača uporabom tehnologije virtualne stvarnosti
(Development of a Multiplayer Hide-and-Seek Virtual Reality Game)
2022 Emilia Haramina English
Razvoj aplikacije za demonstraciju rada istraživačkog laboratorija MUEXlab-a uporabom tehnologije proširene stvarnosti
(Development of an Augmented Reality-Based Application for Demonstrating MUEXlab Research Activities)
2022 Filip Gustetić Croatian
Razvoj igre za pogađanje geografske lokacije u virtualnoj stvarnosti
(Development of a Geographic Location Guessing Game in Virtual Reality)
2022 Fran Posarić Croatian

Razvoj obrazovne igre za sklapanje računala u virtualnoj stvarnosti
(Development of an Educational Computer Assembly Game in Virtual Reality)

2022 Mateo Paladin Croatian
Razvoj progresivne web aplikacije za praćenje dnevne ponude u menzama te nutritivnih vrijednosti hrane
(Development of a progressive web application for monitoring the daily offer in canteens and nutritional food values)
2022 Luka Habuš Croatian

Procjena iskustvene kvalitete mobilnih igara zasnovanih na računalnom oblaku putem 5G mreže

(Evaluation of Quality of Experience for Mobile Cloud Gaming Over a 5G Network)

2021 Roko Jurić Croatian

Razvoj prototipne aplikacije za učenje sviranja klavira uporabom tehnologije proširene stvarnosti na platformi Hololens2
(Development of an Augmented Reality-Based Prototype Application for Learning How to Play the Piano Using the Hololens2 Platform)

2021 Mirta Moslavac English

Razvoj prototipne aplikacije za učenje anatomije uporabom tehnologije proširene stvarnosti na platformi Hololens2

(Development of an Augmented Reality-Based Prototype Application for Learning Anatomy Using the Hololens2 Platform)

2021 Lea Brzica Croatian

Razvoj prototipne aplikacije za učenje o kemijskim spojevima uporabom tehnologije proširene stvarnosti na pametnom telefonu

(Development of an Augmented Reality-Based Prototype Mobile Application for Learning Chemical Compounds)

2021 Lucija Drozd Croatian

Procjena iskustva igranja u virtualnoj stvarnosti

(Assessing the Virtual Reality Gaming Experience)

2021 Neda Kušurin Croatian

Razvoj prototipne aplikacije za razgledavanje gradskih znamenitosti uporabom tehnologije proširene stvarnosti na pametnom telefonu

(Development of an Augmented Reality-Based Prototype Mobile Application for Enhanced Sightseeing in Cities)

2020 Izabela Šimić Croatian

Razvoj prototipne obrazovne igre za učenje stranog jezika uporabom tehnologije virtualne stvarnosti

(Development of a Prototype Virtual Reality-Based Educational Game for Learning a Foreign Language)

2020 Monika Matokanović Croatian

Analiza prometa igara zasnovanih na računalnom oblaku

(Traffic Analysis for Cloud Gaming)

2020 Stipe Paradžik Croatian

Analiza subjektivnih i objektivnih mjerenja kvalitete mobilnih višekorisničkih video poziva ostvarenih putem tehnologije WebRTC

(Analysis of Subjective and Objective Quality Measurements for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2020 Nika Gibanica Croatian

Razvoj modela temeljenih na strojnom učenju za procjenu performansi usluge YouTube na osnovu značajki kriptiranog prometa

(The Development of Machine-Learning Based Models for Estimating YouTube Performance Based on Features Derived from Encrypted Traffic)

2019 Josip Pečarić Croatian

Mjerenje i analiza iskustvene kvalitete mobilnih višekorisničkih video poziva ostvarenih putem tehnologije WebRTC

(Measurement and Analysis of Quality of Experience for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2019 Ivona Mihotić Croatian

Razvoj i analiza performansi aplikacije koja omogučuje video poziv putem tehnologije WebRTC

(Development and Performance Analysis of a WebRTC-Based Video Call Application)

2019 Daniel Dujmović Croatian

Razvoj prototipne aplikacije za učenje stranih jezika uporabom tehnologije proširene stvarnosti

(Development of an Augmented Reality-Based Prototype Application for Learning Foreign Languages)

2019 Lucija Balja Croatian

Razvoj prototipne obrazovne igre za učenje kemije uporabom tehnologije virtualne stvarnosti

(Development of a Prototype Virtual Reality-Based Educational Game for Learning Chemistry)

2019 Monika Miniri Croatian

Razvoj prototipa obrazovne igre za učenje povijesti uporabom programskog okruženja Unity

(Development of a Prototype Educational Game for Learning History Using the Unity Game Engine)

2019 Sanja Jerković Croatian

Objektivna i subjektivna mjerenja iskustvene kvalitete mobilnog višekorisničkog video poziva ostvarenog putem tehnologije WebRTC

(Objective and Subjective Measurements of Quality of Experience for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2018

Magdalena Lisica

Croatian

Procjena performansi usluge video poziva ostvarenog putem tehnologije WebRTC na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom tehnike strojnog učenja

(A Machine Learning Approach to Estimating the Performance of a WebRTC-Based Video Call Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2018

Tina Knežević

 

Croatian

Analiza objektivnih metrika video sadržaja igranja igara zasnovanih na računalnom oblaku

(Analysis of Objective Video Metrics for Cloud-Based Games)

2018

Danijel Roglić

 

Croatian

Procjena performansi usluga strujanja igara uživo na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom metoda strojnog učenja

(A Machine Learning Approach for Performance Estimation of Live Game Streaming Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2018

Blaž Planinić

Croatian

Procjena performansi usluge strujanja sadržaja uživo putem platforme YouTube na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom metoda strojnog učenja

(A Machine Learning Approach for Performance Estimation of Live YouTube Streaming Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2018

Filip Matić

Croatian

Mjerenje performansi mreže i mrežnih usluga u srednjoškolskoj obrazovnoj instituciji opremljenoj u okviru pilot projekta e-Škole

(Measurements of Network and Service Performance in a High School  Equipped in the Scope of the Pilot Project E-Škole)

2018

Kaja Pavlinić

Croatian

Mjerenje i analiza performansi usluge YouTube u pokretnoj mreži

(Measurement and Analysis of YouTube Performance in a Mobile Network)

2017

Marina Šolčić

Croatian

Utjecaj parametara video kodiranja na iskustvenu kvalitetu mobilnog višekorisničkog video poziva ostvarenog putem tehnologije WebRTC

(The Impact of Video Encoding Parameters on Quality of Experience for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2017

Tima Redžović

Croatian

Aplikacija za rezervaciju i raspoređivanje virtualiziranih usluga u računalnom oblaku

(An Application for the Reservation and Scheduling of Virtualized Services in the Cloud)

2017

Renato Orgulan

Croatian

Klijentska aplikacija za korisničku autorizaciju i pristup usluzi igara zasnovanih na računalnom oblaku

(A Client Application for User Authorization and Access to Cloud Gaming Services)

2017

Tomislav Šipušić

Croatian

Izrada digitalnih 3D igara u razvojnoj okolini Unity

(Development of Digital 3D Games Using Unity)

2017

Dobrila Šunde

 

Croatian

Aplikacija za vizualizaciju stanja mrežne poveznice s podrškom za prikaz na platformi Oculus Rift

2016

Sara Vlahović

Croatian

Strategije prilagodbe parametara video kodiranja usluge igranja u pokretu zasnovanog na računalnom oblaku usmjerene poboljšavanju iskustvene kvalitete

2016

Mihael Šolčić

Croatian

Web aplikacije za pregled video sadržaja na zahtjev s podrškom za prilagodljivo strujanje

2016

Karlo Slovjak

Croatian

Evaluacija utjecaja varijacija u kvaliteti video sadržaja na iskustvenu kvalitetu igara zasnovanih na računalnom oblaku

2016

Dunja Šašić

Croatian

Aplikacije za pohranu i anotaciju video sadržaja igranja igara zasnovanih na računalnom oblaku

2016

Filip Jurčić

Croatian

Primjena metaheuristike optimizacije kolonijom mrava kod rješavanja problema raspoređivanja

2016

Matea Sabolić

Croatian

Primjena metaheuristike tabu pretraživanja kod rješavanja problema trgovačkog putnika

2016

Sven Srebot

Croatian

 

Mentor: Prof. Maja Matijašević

Title

Year

Student

Language

Primjena algoritama traženja puta u ponašanju računalno-generiranih likova u videoigri
(Application of pathfinding algorithms in non-player characters behavior in a video game)

2022 Dominik Arih Croatian
Primjer primjene podržanog učenja korištenjem inačice igre izbjegavanja lopti
(Reinforcement learning example using a variant of the Dodgeball game)
2022 Matej Erceg Croatian

Pokazna aplikacija za primjenu skripti za sjenčanje u pokretačkom sustavu za igre Unity
(Demonstration application for shader scripts in Unity game engine)

2021 Antonio Miletić Croatian
Algoritmi za ispitivanje rješivosti digitalne igre za proizvoljno zadanu početnu situaciju

(Algorithms for testing the solvability of digital game for an arbitrary starting situation)

2021 Adam Kolar Croatian
Pokazna aplikacija za oblikovanje i uvođenje animiranih virtualnih likova u digitalnu igru
(Demonstration application for creating and introducing animated virtual characters into a digital game)
2021 Tin Dinarina Mladić Croatian

Primjena algoritama traženja puta u grafu pri razvoju jednostavne 3D videoigre
(Application of pathfinding algorithms in a simple 3D videogame development)

2020 Marko Grozaj Croatian
Primjena inverzne kinematike u animaciji virtualnog robota pri izvođenju zadataka
(Application of inverse kinematics in animating a task-performing virtual robot)
2020 Nikola Vugdelija Croatian
Primjena fizikalne simulacije u animaciji kretanja virtualnog lika u 3D videoigri
(Application of physical simulation in virtual character motion animation in 3D videogame)
2020 Šimun Šprem Croatian

Ocjena iskustvene kvalitete interaktivne 3D računalne igre zasnovane na simulaciji letenja
(Quality of experience assessment of an interactive 3D computer game based on flight simulation)

2019 Ivan Škrabo Croatian

Oblikovanje i programska izvedba jednostavne aplikacije za strujanje zvuka putem Interneta
(Design and implementation of a basic audio streaming application over the Internet)

2019 David Glavaš Croatian

Proširenje 3D interaktivne računalne igre potporom za dubinsku kameru s detekcijom pokreta
(Extension of a 3D interactive computer game using a depth camera with movement detection)

2019 Nikolina Motočić Croatian

 

Mentor: Asst. Prof. Mirko Sužnjević

Title

Year

Student

Language

Predviđanje kraja interesa korisnika za igru putem strojnog učenja

2020 Krešimir Bačić Croatian