Upute za pisanje studentskih radova

Generalne upute

Obavezno pročitajte savjete za oblikovanje studentskih radova, pravopisne savjete te pogledajte prezentaciju u kojoj su navedene najčešće greške prilikom izrade radova.

Savjete za oblikovanje studentskih radova možete pronaći na sljedećem linku.

Pravopisne savjete možete pronaći na sljedećem linku

Prezentaciju s opisom na što treba paziti prilikom pisanja rada možete pronaći na sljedećem linku.

Upute za izradu prezentacija možete pronaći na sljedećem linku.

Upute za komunikaciju s mentorom

Periodički je potrebno mentora izvijestiti o napretku koristeći obrazac koji se može pronaći na sljedećem linku. Tipičan period izvještavanje je jedan ili dva tjedna. Rok za predaju obrasca je petak u 14:00, a nakon tog termina smatrat će se da je student zakasnio s predajom. Unutar obrasca potrebno je navesti ciljeve odnosno poslove za idući period. Nakon isteka perioda potrebno je navesti za svaki od navedenih ciljeva odnosno poslova koji je postignut i u kojem omjeru. Dodatno, potrebno je navesti jesu li se pojavili kakvi problemi te kako su riješeni, odnosno kakav je plan za njihovo rješavanje u idućem periodu. 
Sastanci se dogovaraju po potrebi, a u prosjeku se održavaju jednom mjesečno.

Predaja rada

Cjelovitu verziju rada potrebno je predati najkasnije sedam dana prije roka za finalnu predaju rada kako bi mentor imao vremena pročitati i dati potrebne prepravke.