Completed theses (mentor Assoc. Prof. Lea Skorin-Kapov)

Title

Year

Student

Type

Language

Sustav za rezervaciju i pristup usluzi igara zasnovanih na računalnom oblaku

(A System for Reservation and Access to a Cloud Gaming Service)

2019 Tomislav Šipušić Masters thesis Croatian

Web Application for Storing, Processing, and Analyzing YouTube Performance Metrics and Network Traffic

2019 Marina Šolčić Masters thesis English

Procjena performansi usluge YouTube u stvarnom vremenu na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom tehnika strojnog učenja

(A Machine-Learning Approach to Real-Time YouTube Performance Estimation Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2019 Ivana Jonjić Masters thesis Croatian
The Application of Convolutional Neural Networks for Recognizing Objects in Digital Games 2019 Marko Franjić Masters thesis English

Razvoj prototipa sustava za igre zasnovane na računalnom oblaku
(Development of a prototype cloud gaming system)

2019 Mihael Šolčić Masters thesis Croatian

Primjena igrifikacije u razvoju web-aplikacije za predaju školskih zadaća

(The Application of Gamification in Developing a Web application for Submission of School Assignments)

2019 Nika Acinger Masters thesis Croatian
Estimation of YouTube Client Buffering State Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic 2018 Karlo Slovjak Masters thesis English
YouTube Performance Estimation Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic for 360 Video on the iOS platform 2018 Dunja Šašić Masters thesis English

A Machine Learning Approach to Estimating YouTube Performance on the iOS Platform Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic

2018 Petra Rebernjak Masters thesis English
Machine Learning Based Models for Prediction of Player Behavior and Purchase Decisions in Digital Games 2018 Filip Jurčić Masters thesis English

Prototip suradnje između davatelja usluge i mrežnog operatora na temelju razmjene odabranih informacija

(A Protoype for Cooperation Between Service and Network Providers Based on the Exchange of Selected Information)

2018 Sven Srebot Masters thesis Croatian

Evaluacija iskustvene kvalitete višekorisničkih igara temeljenih na virtualnoj stvarnosti

(Quality of Experience Evaluation of Multiplayer Virtual Reality Based Games)

2018 Sara Vlahović Masters thesis Croatian

Dinamičko generiranje animacijske sekvence u virtualnom okruženju temeljeno na podacima

(Data-driven Dynamic Generation of Animation Sequences in Virtual Environments)

2018 Karla Kurjan Masters thesis Croatian

Estimation of user interaction behaviour and YouTube performance based on the analysis of encrypted network traffic

(Procjena korisničkog ponašanja i performansi usluge YouTube na temelju analize kriptiranog mrežnog prometa)

2017 Ivan Bartolec Masters thesis English

YouTube performance estimation based on the analysis of encrypted network traffic and content delivery using the QUIC protocol

(Procjena performansi usluge YouTube na osnovu analize kriptiranog prometa i dostave sadržaja putem protokola QUIC)

2017 Illona Popić Masters thesis English

Measurements of YouTube traffic and performance based on network and client-side data collection.

(Mjerenja prometa i performansi usluge YouTube na temelju podataka prikupljenih iz mreže i s korisničkog uređaja)

2016 Dario Pevec Masters thesis English

YouTube performance estimation based on the analysis of encrypted network traffic using machine learning

(Procjena performansi usluge YouTube na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom tehnike strojnog učenja)

2016 Irena Oršolić Masters thesis English