Completed Master theses

Mentor: Prof. Lea Skorin-Kapov

Title

Year

Student

Type

Language

Quality of Experience Assessment of Interaction Mechanics in Virtual Reality 2022 Monika Matokanović Masters thesis English

Analiza korisničkog ponašanja prilikom korištenja usluga video strujanja na zahtjev za mobilne uređaje

(Analysis of user behaviour for video on demand streaming services on mobile devices)

2022 Nika Gibanica Masters thesis Croatian
Procjena performansi strujanja igara zasnovanih na računalnom oblaku temeljena na analizi kriptiranog prometa uporabom metoda strojnog učenja
(Streaming Performance Estimation for Cloud Gaming Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic Using Machine Learning)
2022 Stipe Paradžik Masters thesis Croatian

Razvoj višekorisničke igre za platformu iOS primjenom tehnologije proširene stvarnosti

(Development of an Augmented Reality-Based Multiplayer Game for the iOS platform)

2021 Lucija Balja Masters thesis Croatian

Uključivanje korisničkih interakcija u proces treniranja modela strojnog učenja za procjenu kvalitete usluge YouTube

(The Inclusion of User Interactions in the Process of Training Machine Learning-Based Models for Estimating YouTube Service Quality)

2021 Tina Knežević Masters thesis Croatian

Utjecaj mrežnih performansi na subjektivne i objektivne mjere kvalitete mobilnih višekorisničkih video poziva ostvarenih putem tehnologije WebRTC

(The Impact of Network Performance on Subjective and Objective Quality Measurements for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2021 Daniel Dujmović Masters thesis Croatian

Analiza korisničkog ponašanja prilikom korištenja usluge YouTube na mobilnim uređajima

(Analysis of User Behavior While Using the YouTube Service on Mobile Devices)

2021 Magdalena Lisica Masters thesis Croatian

Modeli za predviđanje ponašanja korisnika digitalne igre i trajanja aktivnosti igrača

(Models for Prediction of Player Behavior and the Duration of Player Activities in Digital Games)

2021 Sanja Jerković Masters thesis Croatian

Stvarno-vremenska procjena iskustvene kvalitete usluge YouTube temeljena na strojnom učenju i neovisna o postojanju korisničkih interakcija

(Machine Learning–Based User-Interaction–Agnostic Real-Time YouTube Quality of Experience Estimation)

2020 Blaž Planinić Masters thesis Croatian

Detekcija korisničkih interakcija u svrhu stvarno-vremenske procjene iskustvene kvalitete usluge YouTube temeljena na strojnom učenju

(Machine Learning–Based User Interaction Detection for Real-time YouTube Quality of Experience Estimation)

2020 Filip Matić Masters thesis Croatian

Prilagodljivo strujanje videa od 360 stupnjeva i prikaz putem tehnologije virtualne stvarnosti

(Adaptive 360-degree Video Streaming in Head-Mounted Virtual Reality)

2020 Tomislav Žulj Masters thesis Croatian

Analiza performansi 4G mreže na mjestima okupljanja velikog broja korisnika i utjecaj na iskustvenu kvalitetu višemedijskih usluga

(Analysis of 4G Network Performance at Crowded Events and the Impact on Multimedia Quality of Experience) 

2020 Tima Redžović Masters thesis Croatian

Measurement and Evaluation of Network and Service Performance in Schools Taking Part in the e-Schools Project

2020 Kaja Pavlinić Masters thesis English

Omogućavanje distribuiranog otvorenog pristupa rezultatima znanstvenih istraživanja kroz povezivanje znanstvenih repozitorija

(Enabling Distributed Open Access to Research Results by Interconnecting Scientific Repositories)

2020 Katja Grujić Masters thesis Croatian

Sustav za rezervaciju i pristup usluzi igara zasnovanih na računalnom oblaku

(A System for Reservation and Access to a Cloud Gaming Service)

2019 Tomislav Šipušić Masters thesis Croatian

Web Application for Storing, Processing, and Analyzing YouTube Performance Metrics and Network Traffic

2019 Marina Šolčić Masters thesis English

Procjena performansi usluge YouTube u stvarnom vremenu na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom tehnika strojnog učenja

(A Machine-Learning Approach to Real-Time YouTube Performance Estimation Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2019 Ivana Jonjić Masters thesis Croatian
The Application of Convolutional Neural Networks for Recognizing Objects in Digital Games 2019 Marko Franjić Masters thesis English

Razvoj prototipa sustava za igre zasnovane na računalnom oblaku
(Development of a prototype cloud gaming system)

2019 Mihael Šolčić Masters thesis Croatian

Primjena igrifikacije u razvoju web-aplikacije za predaju školskih zadaća

(The Application of Gamification in Developing a Web application for Submission of School Assignments)

2019 Nika Acinger Masters thesis Croatian
Estimation of YouTube Client Buffering State Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic 2018 Karlo Slovjak Masters thesis English
YouTube Performance Estimation Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic for 360 Video on the iOS platform 2018 Dunja Šašić Masters thesis English

A Machine Learning Approach to Estimating YouTube Performance on the iOS Platform Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic

2018 Petra Rebernjak Masters thesis English
Machine Learning Based Models for Prediction of Player Behavior and Purchase Decisions in Digital Games 2018 Filip Jurčić Masters thesis English

Prototip suradnje između davatelja usluge i mrežnog operatora na temelju razmjene odabranih informacija

(A Protoype for Cooperation Between Service and Network Providers Based on the Exchange of Selected Information)

2018 Sven Srebot Masters thesis Croatian

Evaluacija iskustvene kvalitete višekorisničkih igara temeljenih na virtualnoj stvarnosti

(Quality of Experience Evaluation of Multiplayer Virtual Reality Based Games)

2018 Sara Vlahović Masters thesis Croatian

Dinamičko generiranje animacijske sekvence u virtualnom okruženju temeljeno na podacima

(Data-driven Dynamic Generation of Animation Sequences in Virtual Environments)

2018 Karla Kurjan Masters thesis Croatian

Estimation of user interaction behaviour and YouTube performance based on the analysis of encrypted network traffic

(Procjena korisničkog ponašanja i performansi usluge YouTube na temelju analize kriptiranog mrežnog prometa)

2017 Ivan Bartolec Masters thesis English

YouTube performance estimation based on the analysis of encrypted network traffic and content delivery using the QUIC protocol

(Procjena performansi usluge YouTube na osnovu analize kriptiranog prometa i dostave sadržaja putem protokola QUIC)

2017 Illona Popić Masters thesis English

Measurements of YouTube traffic and performance based on network and client-side data collection.

(Mjerenja prometa i performansi usluge YouTube na temelju podataka prikupljenih iz mreže i s korisničkog uređaja)

2016 Dario Pevec Masters thesis English

YouTube performance estimation based on the analysis of encrypted network traffic using machine learning

(Procjena performansi usluge YouTube na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom tehnike strojnog učenja)

2016 Irena Oršolić Masters thesis English

 

Mentor: Prof. Maja Matijašević

Title

Year

Student

Type

Language

Proceduralno generiranje terena i objekata u virtualnom okruženju

(Procedural generation of terrain and objects in virtual environment)

2022 Marko Grozaj Masters thesis Croatian

Prototipna aplikacija za praćenje pokreta očiju te vrednovanje korisnikove uspješnosti u izvođenju zadataka u virtualnoj stvarnosti

(Prototype application for tracking eye movement and task performance evaluation in virtual reality)

2022 Ivan Škrabo Masters thesis Croatian

Programska izvedba algoritma pakiranja objekata u kutiju za primjenu u animaciji robota u virtualnom okruženju

(Bin packing algorithm implementation for robot animation in a virtual environment)

2021 Nikolina Motočić Masters thesis Croatian

Analiza mrežnog prometa pri interakciji korisnika s računalno generiranim likovima u 3D videoigri

(Analysis of network traffic related to user interactions with non-player characters in a 3D videogame)

2020 Dominik Maček Masters thesis Croatian

Analiza mrežnog prometa pri interakciji dvaju korisnika u višekorisničkoj 3D videoigri

(Analysis of network traffic related to interaction between two users in a multi-user 3D videogame)

2020 Dorotea Šimunović Masters thesis Croatian

Network traffic analysis and optimisation of augmented reality service

(Analiza i optimizacija mrežnog prometa usluge proširene stvarnosti)

2017 Matija Manđurov Masters thesis English

Analiza utjecaja optimizacije mrežnog prometa temeljene na tuneliranju, kompresiji i multipleksiranju  na iskustvenu kvalitetu interaktivnih igara 

(Impact analysis of tunneling, compression and multiplexing based network traffic optimization onto experiential quality of interactive online games)

2017 Matko Vuga Masters thesis Croatian

Algoritam za ocjenu vještine igrača temeljen na aplikacijskom kontekstu

(Application context based algorithm for player skill evaluation)

2015 Jelena Konfic Masters thesis Croatian

 

Mentor: Asst. Prof. Mirko Sužnjević

Title

Year

Student

Type

Language

Tehnike skalabilnosti višekorisničkih računalnih igara

2020 Robert Holovka Masters thesis Croatian

Prilagodljivo upravljanje virtualnim robotom korištenjem sustava Unity na primjeru rezanja 3D objekta

2020 Luka Abramušić Masters thesis Croatian

Primjena algoritama za pronalaženje puta za navigaciju u videoigrama

2020 Matko Šilić Masters thesis Croatian
Kompresija i mrežni prijenos 3D informacije dobivene iz dubinske kamere  2019 Petar Bešlić Masters thesis Croatian