Completed Bachelor theses

Title

Year

Student

Type

Language

Razvoj modela temeljenih na strojnom učenju za procjenu performansi usluge YouTube na osnovu značajki kriptiranog prometa

(The Development of Machine-Learning Based Models for Estimating YouTube Performance Based on Features Derived from Encrypted Traffic)

2019 Josip Pečarić Bachelor thesis Croatian

Mjerenje i analiza iskustvene kvalitete mobilnih višekorisničkih video poziva ostvarenih putem tehnologije WebRTC

(Measurement and Analysis of Quality of Experience for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2019 Ivona Mihotić Bachelor thesis Croatian

Razvoj i analiza performansi aplikacije koja omogučuje video poziv putem tehnologije WebRTC

(Development and Performance Analysis of a WebRTC-Based Video Call Application)

2019 Daniel Dujmović Bachelor thesis Croatian

Razvoj prototipne aplikacije za učenje stranih jezika uporabom tehnologije proširene stvarnosti

(Development of an Augmented Reality-Based Prototype Application for Learning Foreign Languages)

2019 Lucija Balja Bachelor thesis Croatian

Razvoj prototipne obrazovne igre za učenje kemije uporabom tehnologije virtualne stvarnosti

(Development of a Prototype Virtual Reality-Based Educational Game for Learning Chemistry)

2019 Monika Miniri Bachelor thesis Croatian

Razvoj prototipa obrazovne igre za učenje povijesti uporabom programskog okruženja Unity

(Development of a Prototype Educational Game for Learning History Using the Unity Game Engine)

2019 Sanja Jerković Bachelor thesis Croatian

Objektivna i subjektivna mjerenja iskustvene kvalitete mobilnog višekorisničkog video poziva ostvarenog putem tehnologije WebRTC

(Objective and Subjective Measurements of Quality of Experience for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2018

Magdalena Lisica

Bachelor thesis

Croatian

Procjena performansi usluge video poziva ostvarenog putem tehnologije WebRTC na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom tehnike strojnog učenja

(A Machine Learning Approach to Estimating the Performance of a WebRTC-Based Video Call Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2018

Tina Knežević

 

Bachelor thesis

Croatian

Analiza objektivnih metrika video sadržaja igranja igara zasnovanih na računalnom oblaku

(Analysis of Objective Video Metrics for Cloud-Based Games)

2018

Danijel Roglić

 

Bachelor thesis

Croatian

Procjena performansi usluga strujanja igara uživo na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom metoda strojnog učenja

(A Machine Learning Approach for Performance Estimation of Live Game Streaming Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2018

Blaž Planinić

Bachelor thesis

Croatian

Procjena performansi usluge strujanja sadržaja uživo putem platforme YouTube na osnovu analize kriptiranog prometa uporabom metoda strojnog učenja

(A Machine Learning Approach for Performance Estimation of Live YouTube Streaming Based on the Analysis of Encrypted Network Traffic)

2018

Filip Matić

Bachelor thesis

Croatian

Mjerenje performansi mreže i mrežnih usluga u srednjoškolskoj obrazovnoj instituciji opremljenoj u okviru pilot projekta e-Škole

(Measurements of Network and Service Performance in a High School  Equipped in the Scope of the Pilot Project E-Škole)

2018

Kaja Pavlinić

Bachelor thesis

Croatian

Mjerenje i analiza performansi usluge YouTube u pokretnoj mreži

(Measurement and Analysis of YouTube Performance in a Mobile Network)

2017

Marina Šolčić

Bachelor thesis

Croatian

Utjecaj parametara video kodiranja na iskustvenu kvalitetu mobilnog višekorisničkog video poziva ostvarenog putem tehnologije WebRTC

(The Impact of Video Encoding Parameters on Quality of Experience for Mobile Multi-Party WebRTC Video Calls)

2017

Tima Redžović

Bachelor thesis

Croatian

Aplikacija za rezervaciju i raspoređivanje virtualiziranih usluga u računalnom oblaku

(An Application for the Reservation and Scheduling of Virtualized Services in the Cloud)

2017

Renato Orgulan

Bachelor thesis

Croatian

Klijentska aplikacija za korisničku autorizaciju i pristup usluzi igara zasnovanih na računalnom oblaku

(A Client Application for User Authorization and Access to Cloud Gaming Services)

2017

Tomislav Šipušić

Bachelor thesis

Croatian

Izrada digitalnih 3D igara u razvojnoj okolini Unity

(Development of Digital 3D Games Using Unity)

2017

Dobrila Šunde

 

Bachelor thesis

Croatian

Aplikacija za vizualizaciju stanja mrežne poveznice s podrškom za prikaz na platformi Oculus Rift

2016

Sara Vlahović

Bachelor thesis

Croatian

Strategije prilagodbe parametara video kodiranja usluge igranja u pokretu zasnovanog na računalnom oblaku usmjerene poboljšavanju iskustvene kvalitete

2016

Mihael Šolčić

Bachelor thesis

Croatian

Web aplikacije za pregled video sadržaja na zahtjev s podrškom za prilagodljivo strujanje

2016

Karlo Slovjak

Bachelor thesis

Croatian

Evaluacija utjecaja varijacija u kvaliteti video sadržaja na iskustvenu kvalitetu igara zasnovanih na računalnom oblaku

2016

Dunja Šašić

Bachelor thesis

Croatian

Aplikacije za pohranu i anotaciju video sadržaja igranja igara zasnovanih na računalnom oblaku

2016

Filip Jurčić

Bachelor thesis

Croatian

Primjena metaheuristike optimizacije kolonijom mrava kod rješavanja problema raspoređivanja

2016

Matea Sabolić

Bachelor thesis

Croatian

Primjena metaheuristike tabu pretraživanja kod rješavanja problema trgovačkog putnika

2016

Sven Srebot

Bachelor thesis

Croatian